Nieuws

  • Groentetuin Kindcentrum Plantijn
    Best, 11 juni 2019 Jippie, het is bijna zomervakantie. Maar….. als we ons groentetuintje geen water geven is er na de vakantie niets meer van over. Oei, daar moet even over nagedacht worden. Afgelopen week heb ik Kindcentrum Plantijn bezocht. Zij hebben er als project voor gekozen een groentetuin te maken. De kinderen worden zeer … Lees verder
  • Help! Mijn kind is te zwaar.
    Mei 2019, gepubliceerd in Groeiend Best:
%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close